Kontaktní informace

Proč si vybrat právě naši firmu?

  1. Nevyžadujeme žádné platby předem

  2. Nepoužíváme žádné subdodávky, pracujeme s vlastní technikou

  3. U všech prací je osobně přítomen majitel firmy

Zaujala Vás naše nabídka?
Chcete se nás na něco zeptat?
Případně vytvořit cenovou nabídku?

Kontaktujte nás

Kontaktní osoba:

Ivoš Bělehrádek, majitel firmy

Sídlo společnosti:

Perná 306
691 86, Perná okres Břeclav

telefon: +420 739 309 021
e-mail: zemnipraceib@seznam.cz

IČ: 64454312
DIČ: CZ7110203760

 

Zásady zpracování osobních údajů

 

Vážení návštěvníci tohoto webu, nesbírám o vás žádné zbytečné údaje, nechci od vás nic vyplnit ani podepsat. Údaje, které zde najdete o mně slouží výhradně k tomu, abyste mně mohli kontaktovat za účelem objednávky mých služeb, nebo schůzky. Neslouží k tomu, že si je zkopírujete a budete mně volat, psát a nabízet mi zboží, služby a marketingové průzkumy. Chováme se k sobě ohleduplně. Já považuji osobní údaje za cenné informace a podle toho s nimi také nakládám.
Správcem Vašich osobních údajů jsem přímo já: Ivoš Bělehrádek, Perná 306, Perná okr. Břeclav 691 86

Účely zpracování

Vaše osobní údaje zpracovávám pro následující účely:
Plnění našeho smluvního vztahu, vyřízení reklamace a vedení účetnictví.

Rozsah zpracovávaných údajů

Zpracovávám jen nezbytně nutné údaje, abych vám mohl nabídnout kvalitní a včasné dodání díla nebo služby podle vaší objednávky:

Jméno a příjmení
Fakturační adresu (případně IČ a DIČ) a adresu místa plnění pro uplatnění záruky a servisu
Telefonní číslo - pro naši vzájemnou komunikaci
E-mailová adresa - pro zasílání podkladů a dokladů elektronickou cestou

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje chráním a nikomu třetímu nepředávám ani neprodávám. Kvůli plnění povinností ze zákona o DPH a dani z příjmů předávám vaše fakturační údaje své účetní, se kterou mám uzavřenu zpracovatelskou smlouvu a která chrání vaše osobní údaje stejně jako já sám.

Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovávám pouze po nezbytně nutnou dobu dle účelu zpracování:
Plnění smlouvy: 36 měsíců od vystavení daňového dokladu (doba záruky na dílo)
Vyřízení reklamace: 12 měsíců od ukončení reklamačního řízení nebo soudního sporu
Vedení účetnictví: 10 let počínaje následujícím rokem od vystavení

Vaše práva

Vaše osobní údaje jsou citlivé informace a máte právo vědět, jak s nimi nakládám.
Na úředně ověřenou písemnou žádost zaslanou na mou adresu, vám bez zbytečných odkladů, nejdéle do 1 měsíce, zašlu jaké údaje o vás mám, opravím je a pokud si nepřejete, abych vaše osobní údaje dále zpracovával, tak je vymažu. Vymazání však nesmí být v rozporu s platnými zákony, které mi uchovávání některých vašich osobních údajů po určitou dobu nařizují. Máte také právo podat stížnost na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Odkazy na legislativu

Postupuji vždy v souladu s platnou legislativou, jejíž plné znění najdete na těchto odkazech:

 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. července 2017

Kontakt

tel.: +420 739 309 021 / zemnipraceib@seznam.cz